நோக்கு

சௌபாக்கியமான வடமேல் மாகாண பொது மக்கள்

செயற்பணி

"வடமேல் மாகாண பொது மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்வடையச் செய்வதற்காக மனித, நிதியும் தேசிய வளத்தை முறையாகவும் பயனுள்ளதாகவும் உபயோகிப்பதற்கு தலைமைத்துவம் வழங்கள் எங்களது செயற்பணியாகும்.."

 

கௌரவ வடமேல் மாகாண ஆளுநர்

அமரா பியசீலீ ரத்நாயக்க வடமேல் மாகாண ஆளுநர் அலுவலகம்,

மாலிகாவ,
குருணாகல்


தொ.: 94-37-2222823
பெக்ஸ் :94-37-2222832

 

கௌரவ வடமேல் மாகாண முதமைச்சர்
வடமேல் மாகாண முதமைச்சு,
கீழ் தளம், மாகாண சபை அலுவலகத் தொகுதி
குருணாகல்


தொ :94-37-2222219

வடமேல் மாகாண பிரதான செயலாளர்
P.B.M.சிறிசேன

வடமேல் மாகாண பிரதான செயலாளர் அலுவலகம்
முதலாம் மாடி,
மாகாண சபை அலுவலகத் தொகுதி
குருணாகல்
தொ. +94 372228019
பெக்ஸ்:+94 372223777
மின் அஞ்சல்: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Facebook Like